Centrum pre deti a rodiny Sereď – JASPARK

Centrum pre deti a rodiny Sereď

Kontaktné údaje:

Riaditeľ

Ambulantná a terénna forma starostlivosti

Centrum pre deti a rodiny Sereď

Centrum pre deti a rodiny Sereď je rozpočtovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. V súčasnosti poskytuje CDR Sereď starostlivosť pobytovou formou ( kapacita 70 detí ), ambulantnou a terénnou formou starostlivosti.

Sídlo ambulantnej a terénnej formy starostlivosti

Kapacita: voľná

   OC Jaspark, sídlisko Jas č.5, s.č. 936, Galanta