Javor Tokár – JASPARK

Javor Tokár

Kontaktná osoba:

Mgr. Michal Tokár – advokát
Mobil: +421 918 748 225
JUDr. Ivan Javor – advokát
Mobil: +421 907 335 544

Web:

Javor Tokár

Advokátska kancelária so sídlom v Bratislave po rozšírení poskytuje komplexné právne služby už aj klientom v kancelárii v OC Jaspark Galanta, na 1.posch.

Trestné právo

 • Obhajoba v trestnom konaní
 • Dopravné nehody
 • Uplatnenie nárokov poškodeného

Správne právo

 • Konanie o priestupkoch
 • Konanie o iných správnych deliktoch
 • Iné

Občianske právo

 • Zastupovanie v súdnom konaní
 • Právna pomoc pri vymáhaní pohľadávok
 • Spisovanie zmlúv a iných právnych úkonov
 • Právna pomoc a poradenstvo

Obchodné právo

 • Zakladanie obchodných spoločností
 • Právna pomoc v obchodno-záväzkových vzťahoch
 • Komplexné právne služby